Infantil Primària
Verns
C. Cantàbria, 31, 08020, Sant Martí, Barcelona
40.18µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 240 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (40.18 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.