Infantil Primària Secundària Batxillerat
Vedruna Gràcia
C. Gran de 228-240, 08012, Gràcia, Barcelona
38.12µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 271 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (38.12 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.