Infantil Primària Secundària
Thau
Ctra. d'Esplugues, 49-53, 08034, Les Corts, Barcelona
31.01µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 246 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (31.01 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.