Infantil Primària Secundària Batxillerat
St. Peter's School
C. Eduard Toldrà, 18, 08034, Les Corts, Barcelona
29.54µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 246 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (29.54 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.