Infantil Primària Secundària Batxillerat
Sil
Av. Tibidabo, 26-28, 08022, Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona
29.82µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 245 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (29.82 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.