Primària Secundària Batxillerat
Santa Maria dels Apòstols
C. Pere IV, 562/Rbla. Prim, 146-152, 08019, Sant Martí, Barcelona
42.76µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 243 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (42.76 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.