Infantil
Santa Elena II
Av. Madrid, 144, 08028, Sants-Montjuïc, Barcelona
37.47µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 272 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (37.47 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.