Infantil
Santa Elena
C. Sabino de Arana, 32-34, 08028, Les Corts, Barcelona
35.41µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 103 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (35.41 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.