Infantil Primària Secundària
Santa Anna
C. Bailèn, 53-59, 08009, Eixample, Barcelona
44.74µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 247 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (44.74 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.