Batxillerat
Salesians Sant Àngel
C. Rafael Batlle, 7, 08017, Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona
32.89µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 244 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (32.89 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.