Infantil Primària Secundària Batxillerat
Sagrado Corazón
C. Eduard Conde, 17-23, 08034, Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona
31.31µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 240 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (31.31 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.