Infantil Primària Secundària Batxillerat
Sagrada Família Sant Andreu
C. Arquímedes, 60-68, 08030, Sant Andreu, Barcelona
36.26µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 249 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (36.26 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.