Infantil Primària Secundària
Sadako
C. Collserola, 42, 08035, Gràcia, Barcelona
23.49µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 240 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (23.49 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.