Infantil Primària Secundària
Roig Tesalia
C. Marina, 333, 08025, Horta-Guinardó, Barcelona
38.96µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 242 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (38.96 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.