Infantil
Regina
Pl. del Nord, 6, 08024, Gràcia, Barcelona
36.86µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 271 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (36.86 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.