Infantil Primària Secundària Batxillerat
Providencia del Corazón de Jesús
C. Scala Dei, 1-13, 08031, Horta-Guinardó, Barcelona
37.51µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 247 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (37.51 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.