Infantil Primària
Prínceps 23 d'Abril
C. Artesania, 46, 08031, Nou Barris, Barcelona
33.12µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 240 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (33.12 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.