Batxillerat
Prat Educació
C. Roger de Llúria, 97, 08009, Eixample, Barcelona
45.38µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 242 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (45.38 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.