Infantil Primària Secundària Batxillerat
Pérez Iborra
C. Consell de Cent, 321-323, 08007, Eixample, Barcelona
46.68µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 108 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (46.68 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.