Infantil Primària Secundària Batxillerat
Montseny-Poblenou
C. Pallars, 402-416, 08019, Sant Martí, Barcelona
43.4µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 111 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (43.4 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.