Secundària Batxillerat
Monlau
C. Monlau, 2,4,6, 08027, Sant Andreu, Barcelona
38.61µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 242 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (38.61 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.