Infantil Primària Secundària Batxillerat
Maristes Sants - les Corts
C. Vallespir, 160, 08014, Les Corts, Barcelona
36.76µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 242 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (36.76 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.