Primària
Maria Auxiliadora
C. Sepúlveda, 67-71/C.Calàbria, 81, 08015, Eixample, Barcelona
45.31µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 243 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (45.31 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.