Infantil Primària Secundària
Mare de Déu del Roser
C. Consell de Cent, 214, 08011, Eixample, Barcelona
46.28µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 276 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (46.28 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.