Educació Especial
Mare de Déu de Montserrat
C. Varsòvia, 162-164, 08041, Horta-Guinardó, Barcelona
35.68µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 244 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (35.68 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.