Primària Secundària Batxillerat
Lycée Français de Barcelone
Carrer de Bosch i Gimpera, 6, 08034 , Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona
27.35µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 157 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (27.35 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.