Infantil
LLI privada Blau
C. Espronceda, 242-252, 08018, Sant Martí, Barcelona
40.02µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 242 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (40.02 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.