Infantil Primària Secundària Batxillerat
Lleó XIII
C. Lleó XIII, 16-18-20, 08022, Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona
29.37µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 240 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (29.37 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.