Infantil
Llar d'infants El Camí Feliç Les Corts
C. Numància, 135, 08029, Les Corts, Barcelona
39.08µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 243 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (39.08 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.