Infantil Primària Secundària
Labouré
C. Elisabets, 8-10, 08001, Ciutat Vella, Barcelona
43.74µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 108 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (43.74 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.