Infantil Primària Secundària
La Salle Comtal
C. Amadeu Vives, 6, 08003, Ciutat Vella, Barcelona
43.57µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 276 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (43.57 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.