Infantil
La Lluna
C. Borgonya, 6-8, 08031, Nou Barris, Barcelona
33.58µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 110 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (33.58 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.