Infantil Primària
Joan Roca 1953
Av. Meridiana, 237-243-253, 08027, Sant Andreu, Barcelona
41.48µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 242 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (41.48 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.