Infantil Primària Secundària
Jesús Maria
Rbla. Caçador, 6-12, 08042, Nou Barris, Barcelona
36.24µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 249 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (36.24 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.