Infantil Primària Secundària Batxillerat
Jesuïtes Sant Gervasi - Infant Jesús
C. Avenir, 19, 08006, Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona
40.0µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 241 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (40.0 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.