Infantil Primària Secundària Batxillerat
Jesuïtes Clot - El Clot
C. València, 680, 08027, Sant Martí, Barcelona
41.83µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 272 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (41.83 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.