Infantil Primària Secundària Batxillerat
Jesuïtes Casp - Sagrat Cor de Jesús
C. Casp, 25, 08010, Eixample, Barcelona
45.63µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 271 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (45.63 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.