Secundària Batxillerat
Institut Vila de Gràcia
C. Riera de Sant Miquel, 58-62, 08006, Gràcia, Barcelona
41.67µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 249 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (41.67 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.