Secundària Batxillerat
Institut Quatre Cantons
Camí Antic de València, 37-39, 08018, Sant Martí, Barcelona
40.82µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 243 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (40.82 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.