Secundària Batxillerat
Institut Montserrat Roig
C. Pau Alsina, 25, 08025, Gràcia, Barcelona
37.87µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 241 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (37.87 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.