Secundària Batxillerat
Institut Lluís Domènech i Montaner
C. Alumini, 48-82/cantonada C. Coure, 08038, Sants-Montjuïc, Barcelona
39.61µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 276 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (39.61 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.