Secundària
Institut Josep Comas i Solà
Via Barcino, s/n, 08033, Sant Andreu, Barcelona
39.3µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 114 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (39.3 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.