Secundària Batxillerat
Institut Infanta Isabel d'Aragó
Pl. d'Angeleta Ferrer, 1, 08020, Sant Martí, Barcelona
39.79µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 242 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (39.79 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.