Secundària Batxillerat
Institut Flos i Calcat
Av. Rio de Janeiro, 92, 08016, Nou Barris, Barcelona
37.21µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 276 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (37.21 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.