Batxillerat
Institut Escola del Treball
C. Comte d'Urgell, 187, 08036, Eixample, Barcelona
44.44µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 272 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (44.44 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.