Secundària Batxillerat
Institut Dr. Puigvert
Pg. de Santa Coloma, 46-54, 08030, Sant Andreu, Barcelona
42.59µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 111 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (42.59 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.