Infantil Primària Secundària
Institució Montserrat
C. Sant Crist, 60-62, 08014, Sants-Montjuïc, Barcelona
38.55µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 275 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (38.55 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.