Infantil Primària Secundària
Hospital de Dia Clínic
C. Villarroel, 170, planta 3, escala 11, 08028, Eixample, Barcelona
46.78µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 103 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (46.78 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.