Batxillerat
Granés
Ptge. de la Concepció, 15, 08008, Eixample, Barcelona
43.3µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 245 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (43.3 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.