Infantil Primària Secundària Batxillerat
Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia
C. Lluís Muntadas, 3-5-7, 08035, Sarrià-Sant Gervasi, Barcelona
25.05µg/m3
Mitjana horaria de NO2 dels últims 245 dies durant l'horari lectiu de 9h a 16h
En vermell el valor límit de la mitjana anual establert per la legislació europea (40.0 µg/m3). En groc la mitjana (25.05 µg/m3) i en negre el valor de la mitjana diari en horari lectiu.